Звіт адміністрації ДНЗ №43, громадських організацій про діяльність за підсумками 2016-2017 н.р.

14 июня 2017 - Администратор
1.     Звіт  завідувача ДНЗ Мамчук Є.В. про власну діяльність за підсумками 2016-2017 н.р.
2.         Звіт голови правління ГО «Стежиною добра » про діяльність зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ № 43  у 2016 - 2017 н.р.
1.       Мамчук Є.В. : на сьогоднішній день в Україні дошкільна освіта є невід’ємною частиною системи безперервної освіти. Такий тип освіти являє собою безперервний процес, який спрямованій, в першу чергу, на різнобічний розвиток малюка, а також на формування у нього моральних норм. Під час відвідування дошкільного закладу дитина весь час знаходиться у колі свої однолітків, що найкращим чином відображається на її комунікаційних здібностях. Окрім того досвідчені педагоги та вихователі намагаються розвинути нахили та здібності малюка ще в ранньому віці, що допомагає дітям остаточно визначитися зі своїми інтересами і життєвими пріоритетами. Вже в такому ранньому віці відбувається процес формування моральних норм і соціального становлення особистості. В цей період важливо приділяти максимум уваги як фізичному розвитку дитини, так і соціальнім та психологічним аспектам.
Дошкільне дитинство - найсприятливіший період  для розвитку здорової дитини, формування у неї свідомого ставлення до власного життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя та здорової поведінки. Бо якщо дитина навчиться зберігати і зміцнювати здоров’я змалку, то вона буде свідомо до цього ставитися і в зрілому віці.
Здорова дитина із задоволенням і радістю включається в усі справи. Вона весела, життєрадісна, оптимістична, відкрита у спілкуванні з однолітками, батьками, вихователями. Виховувати таку дитину легко і приємно.
І, навпаки, важко собі уявити серед активних дитину, яка постійно хворіє, перебуває у постійній нервовій тривозі, у стані апатії. А у наші кризові часи до цього переліку додалися ще: війна, необхідність виживання (матеріального і духовного). Все це позначається на дітях.
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, адміністрація закладу приділяє увагу особистісному та професійному розвитку педагогів. Так, педагогам постійно пропонуються тренінги, семінари-практикуми та інші форми інтерактивної діяльності, що сприяють фаховому розвитку.
У закладі створено умови для організації варіативності навчання, впроваджено  у навчальний процес такі інноваційні технології, як: фітбол-гімнастика, дихальна гімнастика Стрельнікової, степ-данс гімнастика, кунг-фу, хатха-йога.
      Велику увагу  приділяє заклад забезпеченню альтернативними формами навчання дітей 5 року життя. У закладі створено банк даних  на дітей, які не відвідують дошкільні заклади. Для забезпечення доступності дошкільної освіти у закладі створено консультпункт, основною спрямованістю якого є надання консультативної та практичної допомоги батькам з питань вікової педагогіки та психології , практичні заняття з дітьми з підготовки до школи та соціальної адаптації, заходу по інклюзії дітей у дитячий колектив.
Значну увагу приділяють організації харчування. Організація харчування здійснюється відповідно до інструкції з харчування дітей в ДНЗ. Спільно з Піклувальною Радою закладу створено громадській контроль за організацією харчування та збереження продуктів. Налагоджено харчування дітей пільгових категорій.
Наш заклад відвідують діти переселенців з тимчасово окупованих територій та діти воїнів АТО. З метою надання соціальної  підтримки та допомоги цим сім’ям, у закладі постійно використовують різноманітні механізми впливу на соціалізацію особистості,  розкриття способів впливу на цей процес, виявлення умов, що забезпечують успішне входження дитини в життя суспільства, побудові системи якісної соціальної, психолого- педагогічної допомоги й підтримки дітей . А саме, ведеться систематична робота з батьками щодо психолого педагогічної просвіти з питань подолань кризових станів, з дітьми проводяться різні форми корекційної роботи: психогімнастика , арт-терапія, піскова терапія, тощо.
З метою зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу адміністрація залучає додаткові джерела фінансування.
Так, зокрема, адміністрація закладу співпрацює з Громадською організацією «Стежиною добра»
Громадська організація "Стежиною добра" заснована у 2010 році (Протокол № 1 від 19.10.2010 р). за ініціативи батьківської громади.
Громадська організація зареєстрована у реєстраційній палаті виконавчого комітету Рівненської міської ради, має статус юридичної особи та присвоєно код ЄДРПОУ. Має статут.
Основна мете діяльності організації : задоволення та захист фахових, соціальних, економічних та інших спільних інтересів членів організації, які не суперечать законам України, залучення в систему освіти новітніх методик навчання та виховання; координація зусиль з метою залучення коштів на покращення матеріальної бази закладів освіти м. Рівне.
Громадська організація є платником податків.
Для звіту про проведенну діяльність та раціональне використання коштів завідувач ДНЗ запропонувала зборам надати слово заступнику голови правління ГО «Стежиною добра» Малайчук І.І.
 
2.Заступник голови правління ГО «Стежиною добра» Малайчук І.І.: з метою забезпечення виконання  Закону України "Про благодійні організації" від 01.01. 2013 р. , попередження корупції та нецільового використання  благодійних внесків та забезпечення прозорості у розрахунках  на  спільних зборах піклувальної ради та громадської організації було вирішено переводити суми, які надходять у ДНЗ № 43 як благодійні внески на рахунок громадської організації "Стежиною добра", який відкрито у "УкрСиббанку" по іменних квитанціях на добровільних засадах.
Контроль за рухом коштів покладено на голову правління ГО "Стежиною добра" Кузьмич С.М. з обов’язковим щоквартальним звітом (протокол № 1 від 30.08.2013).
Сума благодійних внесків обговорювалася на батьківських зборах груп
Облік фінансових документів ведеться відповідно до вимог. Всі придбані товари передаються на баланс ДНЗ № 43 та ставляться на облік.
Фінансові звіти надаються щоквартально та представлені у електронному вигляді на сайті закладу та у друкованому варіанті  у інформаційних куточках груп. Доступ до даної інформації є відкритим.
За поточний навчальний рік  Громадська організація сприяла придбанню дитячих меблів, посуду, поточних ремонтів технічних приміщень, поточних ремонтів електроапаратури,сантехнічного обладнання,  а також сприяла ремонту східцевих маршів. Громадська організація упродовж року постійно забезпечувала необхідні умови для життєдіяльності закладу.