Методична сторінка

Керуючись вимогами Закону України "Про дошкільну освіту", Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Положенням методичний кабінет та з метою поліпшення фахової підготовки і розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних методик, технологій та кращого педагогічного досвіду методична робота з педагогічними та керівними кадрами в ДНЗ №43 спрямована на модернізацію змісту дошкільної освіти, впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку; підвищення психолого-педагогічної та інноваційної компетенції педагогів шляхом використання інтерактивних форм і методів роботи з педагогічними кадрами та створення умов для самореалізації кожного педагога; забезпечення науково-педагогічного супроводу реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освти та впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"; виховання маленького громадянина на засадах народознавчо-краєзнавчого принципу, шляхом інтеграції національного, соціально-морального,правового, родинного, духовного виховання; формування основ здорового способу життя, валеологічного світогляду на основі впровадження здоров`яформувальних,та здоров`язбережувальних технологій.
Методична робота взакладі спямована на розв`язання проблемної теми"Зміцнення фізичного, психічного, морального і духовного здоров`я шляхом використання інноваційних технологій", над якою працює педагогічний колектив впродовж 2012-2017років. З цією метою розроблено:
 • структуру методичної роботи;
 • алгоритм реалізації проблемної теми;
 • функції управління реалізацією проблемної теми;
 • моніторинг виконання проблемної теми;
 • структура фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • структура діяльності фізінструктора;
 • модель методичного забезпечення оздоровлення дітей;
 • модель здорової дитини;
 • модель випускника;
 • алгоритм оздоровчих заходів;
 • методичні рекомендації щодо організації і проведення фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • методичні рекомендації щодо планування Днів здоров`я, Тижня безпеки, канікулярного тижня спорту, свят та розваг.
2 апреля 2024 - Администратор | 24 просмотра
21 марта 2024 - Администратор | 22 просмотра
24 мая 2021 - Администратор | 338 просмотров
5 апреля 2021 - Администратор | 355 просмотров
5 апреля 2021 - Администратор | 324 просмотра
5 апреля 2021 - Администратор | 339 просмотров
11 января 2021 - Администратор | 346 просмотров
16 ноября 2020 - Администратор | 384 просмотра
12 мая 2020 - Администратор | 433 просмотра
4 мая 2020 - Администратор | 503 просмотра
28 апреля 2020 - Администратор | 433 просмотра
21 апреля 2020 - Администратор | 422 просмотра
14 апреля 2020 - Администратор | 407 просмотров
7 апреля 2020 - Администратор | 537 просмотров
30 марта 2020 - Администратор | 434 просмотра