Методична сторінка

Керуючись вимогами Закону України "Про дошкільну освіту", Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Положенням методичний кабінет та з метою поліпшення фахової підготовки і розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних методик, технологій та кращого педагогічного досвіду методична робота з педагогічними та керівними кадрами в ДНЗ №43 спрямована на модернізацію змісту дошкільної освіти, впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку; підвищення психолого-педагогічної та інноваційної компетенції педагогів шляхом використання інтерактивних форм і методів роботи з педагогічними кадрами та створення умов для самореалізації кожного педагога; забезпечення науково-педагогічного супроводу реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освти та впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"; виховання маленького громадянина на засадах народознавчо-краєзнавчого принципу, шляхом інтеграції національного, соціально-морального,правового, родинного, духовного виховання; формування основ здорового способу життя, валеологічного світогляду на основі впровадження здоров`яформувальних,та здоров`язбережувальних технологій.
Методична робота взакладі спямована на розв`язання проблемної теми"Зміцнення фізичного, психічного, морального і духовного здоров`я шляхом використання інноваційних технологій", над якою працює педагогічний колектив впродовж 2012-2017років. З цією метою розроблено:
 • структуру методичної роботи;
 • алгоритм реалізації проблемної теми;
 • функції управління реалізацією проблемної теми;
 • моніторинг виконання проблемної теми;
 • структура фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • структура діяльності фізінструктора;
 • модель методичного забезпечення оздоровлення дітей;
 • модель здорової дитини;
 • модель випускника;
 • алгоритм оздоровчих заходів;
 • методичні рекомендації щодо організації і проведення фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • методичні рекомендації щодо планування Днів здоров`я, Тижня безпеки, канікулярного тижня спорту, свят та розваг.
6 мая 2019 - Администратор | 10 просмотров
2 мая 2019 - Администратор | 9 просмотров
10 апреля 2019 - Администратор | 9 просмотров
27 марта 2019 - Администратор | 15 просмотров
20 февраля 2019 - Администратор | 21 просмотр
12 февраля 2019 - Администратор | 26 просмотров
4 февраля 2019 - Администратор | 31 просмотр
25 января 2019 - Администратор | 25 просмотров
20 января 2019 - Администратор | 29 просмотров
11 января 2019 - Администратор | 71 просмотр
17 декабря 2018 - Администратор | 171 просмотр
17 декабря 2018 - Администратор | 47 просмотров
19 ноября 2018 - Администратор | 47 просмотров
15 ноября 2018 - Администратор | 71 просмотр
26 октября 2018 - Администратор | 41 просмотр