Методична сторінка

Керуючись вимогами Закону України "Про дошкільну освіту", Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Положенням методичний кабінет та з метою поліпшення фахової підготовки і розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, інноваційних методик, технологій та кращого педагогічного досвіду методична робота з педагогічними та керівними кадрами в ДНЗ №43 спрямована на модернізацію змісту дошкільної освіти, впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку; підвищення психолого-педагогічної та інноваційної компетенції педагогів шляхом використання інтерактивних форм і методів роботи з педагогічними кадрами та створення умов для самореалізації кожного педагога; забезпечення науково-педагогічного супроводу реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освти та впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"; виховання маленького громадянина на засадах народознавчо-краєзнавчого принципу, шляхом інтеграції національного, соціально-морального,правового, родинного, духовного виховання; формування основ здорового способу життя, валеологічного світогляду на основі впровадження здоров`яформувальних,та здоров`язбережувальних технологій.
Методична робота взакладі спямована на розв`язання проблемної теми"Зміцнення фізичного, психічного, морального і духовного здоров`я шляхом використання інноваційних технологій", над якою працює педагогічний колектив впродовж 2012-2017років. З цією метою розроблено:
 • структуру методичної роботи;
 • алгоритм реалізації проблемної теми;
 • функції управління реалізацією проблемної теми;
 • моніторинг виконання проблемної теми;
 • структура фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • структура діяльності фізінструктора;
 • модель методичного забезпечення оздоровлення дітей;
 • модель здорової дитини;
 • модель випускника;
 • алгоритм оздоровчих заходів;
 • методичні рекомендації щодо організації і проведення фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • методичні рекомендації щодо планування Днів здоров`я, Тижня безпеки, канікулярного тижня спорту, свят та розваг.
27 марта 2019 - Администратор | 0 просмотров
20 февраля 2019 - Администратор | 11 просмотров
12 февраля 2019 - Администратор | 17 просмотров
4 февраля 2019 - Администратор | 16 просмотров
25 января 2019 - Администратор | 14 просмотров
20 января 2019 - Администратор | 14 просмотров
11 января 2019 - Администратор | 50 просмотров
17 декабря 2018 - Администратор | 60 просмотров
17 декабря 2018 - Администратор | 37 просмотров
19 ноября 2018 - Администратор | 37 просмотров
15 ноября 2018 - Администратор | 42 просмотра
26 октября 2018 - Администратор | 28 просмотров
2 октября 2018 - Администратор | 33 просмотра
30 сентября 2018 - Администратор | 30 просмотров
29 сентября 2018 - Администратор | 65 просмотров