Методичне об*єднання для вихователів-методистів для міста Рівного

3 января 2018 - Администратор

Тема:

«Забезпечення методичного супроводу організації освітнього простору, шляхом використання здоров'язбережувальних та здоров'я формувальних технологій»

 

 Мета:

Ознайомлення з досвідом роботи ДНЗ та збагачення

професійної майстерності  вихователів – методистів з

упровадження здоров'язбережувальних інноваційних технологій та нетрадиційних форм  оздоровлення з дітьми дошкільного віку.

                                                

 Завдання:

•Створити умови для професійного спілкування, самореалізації, самовираженості, відкритості інноваціям  в процесі роботи.          
•Обгрунтувати необхідність використання сучасних здоров'я     збережувальних технологій у системі фізкультурно-оздоровчої роботи 
•Стимулювати інтерес до переорієнтації методичної роботи на пошук. здатності працювати в інноваційному режимі.

 

План роботи